Đội đơn giản khác nhau
menu

Câu chuyện SimDif

-

10 năm trước, khi mọi người không hiểu cách xây dựng một trang web, họ đã thuê các nhà thiết kế web chuyên nghiệp để làm điều đó cho họ. Một ý tưởng đã được sinh ra để phát triển một ứng dụng sẽ cung cấp cho mọi người sức mạnh để tạo ra các trang web hiệu quả cho chính họ. Do đó, năm 2012 SimDif đã ra đời.

Người dùng đã trở thành tiếng nói cho cách ứng dụng này sẽ phát triển và SimDif được tạo ra để phục vụ những tiếng nói đó. Nhiệm vụ rất rõ ràng và đơn giản. Giúp mọi người tạo và trình bày các trang web chuyên nghiệp và cá nhân một cách rõ ràng và hiệu quả. Đây vẫn là nhiệm vụ ngày hôm nay.